Kondycjonowanie wody w układach kotłowych

Sprawne działanie układów grzewczych oraz różnego rodzaju kotłów, w dużym stopniu zależy od jakości wykorzystywanej wody przemysłowej. Wraz z jej stanem zmienia się efektywność oraz maksymalna wydajność określonych urządzeń czy instalacji. Obecność procesów korozyjnych czy osadzanie się kamienia w układach znacząco zwiększa awaryjność, co może prowadzić do realnych strat finansowych. Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie rozwiązań oferowanych przez firmę Transhelsa, pozwalających na skuteczne kondycjonowanie wody przeznaczonej do celów przemysłowych.

Read More