Równowaga dzięki przeciwieństwom

Tradycja benedyktyńska kładzie nacisk na równomierność obowiązków i doświadczeń. Wychodzi z założenia, ukształtowanego przez doświadczenie i mądrość życiową, że człowiek doświadcza w swoim życiu wewnętrznym sprzecznych pragnień i tęsknot. Pragniemy być razem, zatopić się w miłości, ale równocześnie akcentujemy siebie i boimy się w pełni oddać drugiemu. Pragniemy żyć aktywnie i zmieniać świat, ale równocześnie doświadczamy głodu ciszy i pokoju w sercu. Pragniemy zachwycać się chwilą, ale głębiej tęsknimy za spokojem szczęścia, które płynie ze skromności, pokory i oderwania od siebie. Odpowiedź św. Benedykta na tę prawdę o człowieku, którą…

Read More